Regulamin

Regulamin
I. Klient Studia
1. Klientem studia może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie pisemnej zgody od rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń.
2. Klient jest zobowiązany do zjedzenia posiłku dwie godziny przed i godzinę po treningu.
3. Klient w trakcie treningu musi wypić minimum 0,5 litra wody.
II. Ubiór
Każdorazowo przed przyjściem na zabiegi należy zabrać ze sobą:
a) getry, koszulka / wygodny ubiór
b) sportowe obuwie na zmianę z czystą podeszwą
c) czystych skarpetek na zmianę,
d) ręcznik,
III. Korzystanie z urządzeń Studia Modelowania Sylwetki
1. Pierwszeństwo do korzystania z usług mają ci klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem telefonu lub osobistej wizyty w recepcji.
2. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej rezerwację odwołać można najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku porannych godzin –dzień wcześniej.
3. Zastrzega się, że w przypadku nieodwołania rezerwacji następuje zaliczenie usługi na karnecie lub utrata wniesionej opłaty.
4. Zabiegi, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Studia zostają przeniesione na innym terminie.
5. Umówiona godzina jest jednocześnie godziną rozpoczęcia ćwiczeń, dlatego prosimy o przychodzenie przynajmniej 5- 10 minut wcześniej.
Będzie to czas na przebranie i przygotowanie się do ćwiczeń. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, a w przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje zaliczenie usługi.
6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń wymaga się zdjęcia wszelkiej biżuterii oraz elementów metalowych z włosów.
7. W razie pogorszenia samopoczucia i pogorszenia komfortu ćwiczeń, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie personel Studia.
8. Tylko i wyłącznie personel Studia uprawniony jest do sterowania urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń.
9. Klient jest zobowiązany do wykonywania poleceń personelu podczas treningu. W innym razie trening może zostać przerwany.
IV. Korzystanie z bonów prezentowych
1. Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden voucher, niezależnie od tego ile ich posiada.
2. Vouchery można wykorzystać tylko na maszyny modelujące sylwetkę.
3. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
4. Voucher nie może być wymieniony na suplementy ani kosmetyki.
5. Voucher nie może być wykorzystany na poczet zabiegów medycyny estetycznej ani jako zaliczka części za pakiet.
6. Voucher jest do wykorzystania jednorazowego, niezależnie od kwoty wykonanego zabiegu.
7. Jeżeli zabieg przekracza wartość wykonanego zabiegu, klient zobowiązany jest dopłacić różnice.
V. Karnety
1. Okazanie karnetu jest obowiązkowe przed każdą wizytą w Studio.
2. Karnety są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobą.
3. Karnety ważną są przez 30 dni. Po upływie terminu, karnety nie będą uznawane.
VI. Postanowienia końcowe
1. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz cenniku usług i produktów.
1. W przypadku rezygnacji z usług Studia Modelowania Sylwetki przed upływem ważności wykupionego karnetu lub przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów, Studio nie zwraca wniesionych opłat ani ich części.
2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
3. Zakupienie karnetu jest równoznaczne z akceptac