Regulamin
I. Klient Studia
1. Klientem studia może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W
przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie pisemnej zgody
od rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń.
2. Klient jest zobowiązany do zjedzenia posiłku dwie godziny przed i
godzinę po treningu.
3. Klient w trakcie treningu musi wypić minimum 0,5 litra wody.
II. Ubiór
Każdorazowo przed przyjściem na zabiegi należy zabrać ze sobą:
getry, koszulka / wygodny ubiór
sportowe obuwie na zmianę z czystą podeszwą
czystych skarpetek na zmianę,
ręcznik,
III. Korzystanie z urządzeń Studia Modelowania Sylwetki
1. Pierwszeństwo do korzystania z usług mają ci klienci, którzy dokonali
wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem telefonu lub osobistej wizyty
w recepcji.
2. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej
rezerwację odwołać można najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem
zajęć, w przypadku porannych godzin – dzień wcześniej.
3. Zastrzega się, że w przypadku nieodwołania rezerwacji następuje
zaliczenie usługi na karnecie lub utrata wniesionej opłaty.
4. Zabiegi, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Studia
zostają przeniesione na innym terminie.
5. Umówiona godzina jest jednocześnie godziną rozpoczęcia ćwiczeń,
dlatego prosimy o przychodzenie przynajmniej 5- 10 minut wcześniej.
Będzie to czas na przebranie i przygotowanie się do ćwiczeń. W
przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, a w
przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie
rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje zaliczenie usługi.
6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń wymaga się zdjęcia wszelkiej biżuterii oraz
elementów metalowych z włosów.
7. W razie pogorszenia samopoczucia i pogorszenia komfortu ćwiczeń,
klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie personel Studia.
8. Tylko i wyłącznie personel Studia uprawniony jest do sterowania
urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń.
9. Klient jest zobowiązany do wykonywania poleceń personelu podczas
treningu. W innym razie trening może zostać przerwany.
IV. Karnety
1. Okazanie karnetu jest obowiązkowe przed każdą wizytą w Studio.
2. Karnety są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobą.
3. Karnety ważną są przez 30 dni. Po upływie terminu, karnety nie będą
uznawane.
V. Postanowienia końcowe
1. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz
cenniku usług i produktów.
2. W przypadku rezygnacji z usług Studia Modelowania Sylwetki przed
upływem ważności wykupionego karnetu lub przed wykorzystaniem
wszystkich zabiegów, Studio nie zwraca wniesionych opłat ani ich części.
3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
4. Zakupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.